Om mindfulness

Mindfulness är inte någon teknik utan snarare ett tillstånd Läs mer

Forskning

Forskning om mindfulness visar att det ger minskad stress...
Forskning kring mindfulness och dess effekter har bland annat visat att mindfulnessträninger minskad stress
Läs mer

Partner

Det finns flera anledningar till att du är viktig som deltagare på kursen Läs mer