Forskning kring mindfulness och dess effekter har bland annat visat att det ger minskad stress, bättre sömn, ökad förmåga att hantera smärta, mindre risk att återfalla i depression och bättre livskvalitet. Övning i mindfulness har också visat sig förbättra koncentrationsförmågan. Forskningen pågår över hela världen och idag publiceras ett 100-tal forskningsrapporter om mindfulness varje år. Här intill finner du länkar till några forskningscentrum och artiklar.

Forskning om Mindfulness Based Childbirth and Parenting – kursen som mindfulgravid är baserad på –visar att både den födande kvinnan samt hennes partner upplever att mindfulness fungerar mycket effektivt för att hantera smärta. Deltagarna får minskade stressnivåer och ökade nivåer av positiva känslor. De födande kvinnorna rapporterar om en tillfredsställelse med förlossningsupplevelsen oavsett hur förlossningen utvecklade sig och med sin partners förmåga att kunna ge stöd. Resultaten för partners visar att även de känner en tillfredsställelse med sin egen förlossningsupplevelse samt med hur de har kunnat ge stöd. Värt att belysas är även att paren upplevde en förbättrad relation mellan varandra med ökad närhet, mer effektiv kommunikation både under graviditeten och efter att barnet fötts.

Artiklar

What is learned from Minsfulness based childbirth and parenting education? Participants’ experiences

BMC Childbirth and Parenting: December 2018, Vol 18, nr 466

Mindfulness approaches to childbirth and parenting

British Journal of Midwifery: Oktober 2009, Vol 17, nr 10

Mindfulness-Based Childbirth and Parenting Education: Promoting Family Mindfulness During the Perinatal Period

Journal of Child & Family Studies, 2009

Hemsidor

Mindfulness Based Childbirth and Parenting Program (MBCP)

Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society

Oxford Mindfulness Center