Mindfulness är inte någon teknik utan snarare ett tillstånd. Ett tillstånd av varande där vi direkt kan uppleva det som sker i oss och runt omkring oss utan att vara fast i våra föreställningar, farhågor, värderingar osv. Ett tillstånd som gör det betydligt lättare för oss att hantera de utmaningar som kan uppstå under en förlossning och under tiden som förälder.

Det handlar om ett nytt sätt att förhålla sig till saker som sker runt omkring oss, och även det som sker inom oss i form av tankar och känslor. Vi övar upp förmågan att vara med saker som de är, inte så som vi fantiserar om eller önskar utan så som det faktiskt är just nu. Det är en övning i att vara med det som händer med acceptans.

I vårt moderna samhälle lever vi många gånger i våra tankar och är ovana att vara i kroppen. Under en förlossning kan det många gånger vara problematiskt att befinna sig i tankevärlden. Effekten kan vara att förlossningen försvåras och göra att den upplevs som mer smärtsam. Om vi är vana att befinna oss i tankens värld kan det vara mycket svårt att plötsligt förflytta sitt fokus in i kroppen – även om vi vill. Och det är precis där som mindfulness kan hjälpa oss.

Mindfulness ger oss verktyg som gör att vi lättare kan förhålla oss till vad som än händer under förlossningen och bli mer närvarande i kroppen under födandet. Det handlar inte om tekniker som utlovar en ”lyckad” eller smärtfri förlossning. Utan snarare handlar det om verktyg som gör att vi kan möta vad som än sker under förlossningen med öppenhet och acceptans.

Mindfulnessutövningen gör det enklare för oss att möta behagliga och även obehagliga situationer. När saker och ting inte blir som vi önskat eller planerat får vi genom vår övning en större möjlighet att stanna upp och reflektera över våra handlingsmöjligheter. Istället för att reagera vanemässigt som vi ofta gör i stressfyllda situationer så har vi en möjlighet att agera mer medvetet. På det sättet utökas våra valmöjligheter.

Detta förhållningssätt är dessutom värdefullt (och kanske livsnödvändigt!) i livet med ett litet barn, i vår roll som förälder. Kursen expanderar förberedelsen under graviditeten till att även inkludera tiden efter förlossningen då vi i ett ögonblick blivit föräldrar och ska ta hand om vårt lilla barn. Förlossningen är förvisso en stor händelse, men det är något som kommer och går under en kort tid – föräldrar är vi resten av livet.

Genom att regelbundet öva mindfulness förbättras våra möjligheter att hantera utmaningar med småbarn och tonåringar, i relationer och på jobbet– helt enkelt i våra liv!

Mindfulness är en visdom som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden men det är också en vetenskapligt beprövad metod. Medicinsk forskning har visat att mindfulness stärker koncentrationsförmågan, förbättrar sömn, reglerar högt blodtryck, ökar stresståligheten, skyddar mot depression och hjälper vid kronisk smärta. Läs gärna mer på sidan om forskning. Många som gått en mindfulnesskurs upplever mer välbefinnande och livsglädje.

Varmt välkommen till en spännande resa!

Varför mindfulness under graviditeten?

  • gör det lättare att hantera smärta och rädsla
  • förberedelse som ger dig trygghet oavsett vad som händer under förlossningen
  • minskar stress och oro
  • gör det möjligt att njuta mer av spädbarnstiden