Vi som erbjuder kurser på Mindful Gravid

heter Maria Niemi och Gunilla Lönnberg 

Grunden för att lära ut mindfulness är det egna mindfulnessutövandet. Våra lärare har lång egen erfarenhet av att utöva mindfulness. De är utbildade i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Därefter har de gått lärarutbildningen i Mindfulness Based Childbirth and Parenting Education (MBCP) för Nancy Bardacke, UCSF Osher Center for Integrative Medicine.

Om Maria Niemi

Maria har över 15 års erfarenhet av att utöva mindfulness för egen del och är mor till två barn, 7 och 10 år gamla.  Hon har flerårig erfarenhet som mindfulnessinstruktör och har en grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning. Hon bedriver även forskning på mindfulness för gravida par.

”Att hantera en vardag som mamma, partner, forskare, lärare, behandlare, familjemedlem, vän osv. ställer en del krav på en i dagens samhälle. Det är lätt att känna sig splittrad och ofokuserad. Jag upplever att min mindfulnessutövning har varit en ovärderlig tillgång i livet. Den har hjälpt mig att vara närvarande med mina barn och familj och lägga annat åt sidan. Jag har också lättare för att tillåta mina barn och partner vara precis de unika varelser som de är, utan att lägga mig i eller styra, eller önska att saker och ting vore annorlunda. Jag har fått förmågan att hitta ett lugn mitt i vardagen, samt en balans mellan görandet och varandet. Jag glädjas åt något så oerhört när jag upplever att mina kursdeltagare också får lära sig något nytt om sitt förhållningssätt till livet!”

maria@mindfulgravid.se

Se Marias profilsida på Karolinska Institutet.

Om Gunilla Lönnberg

Gunilla är mindfulness- och yogalärare sedan över 15 år tillbaka. Hon är instruktör i Mindfulnessbaserad Stresshantering och MBCP mor till fyra barn och doktorand på Karolinska Institutet där hon forskar på effekterna av MBCP för gravida par.

”Då jag själv var gravid, födde och var med mitt första barn väcktes en kraft och förundran inom mig. Det väcktes också en önskan att förmedla någon slags kunskap kring det som skulle hjälpa andra gravida.

Då jag kom i kontakt med mindfulness var det som en klockren träff: Det är den här kunskapen som ska förmedlas till de som väntar barn! Det blev lärarutbildningar i mindfulness i flera steg. 2008 började jag att undervisa, både vanliga kurser öppna för alla och kurserna för gravida. Jag inspireras i mötena med kursdeltagarna. Det är fantastiskt givande! ”

gunilla@mindfulgravid.se

Se Gunillas profilsida på Karolinska Institutet